BENGKEL & KELAS KHAT

AKADEMI SENI KHAT JIHAM CALLIGRAPHY

Pengisian Bengkel / Kelas

Pengenalan & Peraturan Asas Kaligrafi

Kaedah – kaedah Penulisan Kaligrafi

Kesalahan dalam Penulisan

Gaya Penulisan Kaligrafi.

Tempoh Bengkel/ Kelas

Asas : 1 – 4 Hari

Pertengahan : 3 Bulan

Advanced : 6 Bulan

Hala Tuju Mempelajari Seni Khat

Masyarakat Islam di Malaysia khususnya serta masyarakat dunia amnya perlu :

Memartabatkan dan membudayakan tulisan al-Quran.

Meningkatkan kefahaman seni khat di seluruh peringkat sekolah dan institut pengajian tinggi dengan mejadikannya sebagai satu mata pelajaran atau ko-kurikulum yang bergerak aktif dan sistematik

Memperjuangkan tulisan jawi di Malaysia ke arah melahirkan generasi al-Quran yang mempunyai roh Islam serta mengenali dan mencintai tulisan jawi.

Mengembalikan kegemilangan tamadun seni Islam.

Menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang banyak melahirkan khattat (penulis-penulis khat ) yang berwibawa melalui seminar dan aktiviti di bengkel dalam menghasilkan karya yang bermutu.

Mengadakan dan menganjurkan pertandingan-pertandingan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa sebagaimana negara Turki yang menganjurkan pertandingan setiap 3 tahun. sekali Bertujuan untuk melahirkan penulis khat bertaraf antarabangsa dan berpengalaman.

Kepentingan Mempelajari Seni Khat

Kepentingan Kepada Individu

Kepentingan Kepada Masyarakat

Tujuan Mempelajari Seni Khat

GALERI

Antara aktiviti yang telah dijalankan sebelum ini:

info bengkel & kelas kaligrafi

Berminat untuk belajar Seni Kaligrafi?

Daftar minat anda disini.

Scroll to Top