• English
  • Malaysia(MYR RM)
Gallery Jiham is now operating as usual. [Mon-Fri, 9AM - 6PM] [Sat, 9AM - 1PM] Gallery Jiham is now operating as usual. [Mon-Fri, 9AM - 6PM] [Sat, 9AM - 1PM]
/ /

Hadha min fadhli Rabb, Ini ialah dari limpah kurnia Tuhanku

Dec 08,2022 | Natasya

Hadha min fadhli Rabbi (هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي) adalah suatu frasa bahasa Arab yang terjemahannya dalam bahasa Melayu hampir dengan “Ini, dengan limpah kurnia Tuhanku,” atau “Ini ialah dari limpah kurnia Tuhanku.”

Secara umum, frasa ini paling sering digunakan untuk menyampaikan rasa kerendahan diri dan yang penting sekali, rasa terhutang budi kepada Tuhan kerana mendapat sesuatu, sama ada ia kebendaan atau rohaniah, atau selain itu, seperti suatu bakat yang dimiliki seseorang, atau kesihatan baik, pendapatan yang baik, pasangan dan anak-anak baik, dsb.

Apabila disebutkan oleh seorang, ia berfungsi sebagai suatu ingatan yang semua benda datang dari Allah sahaja, dan oleh itu, frasa ini berkhidmat sebagai suatu cara untuk menyampaikan bahawa semua penghargaan hanya kepada-Nya sahaja.

Pelanggan Jiham Kaligrafi bersama frame Hadha min Fadhli Rabb

Tambahan lagi, ia juga berkhidmat sebagai suatu cara untuk menjelaskan rasa terhutang budi dan bersyukur kepada Tuhan untuk semua benda yang dimiliki, diberikan, atau dipunyai oleh orang itu. Dari segi ini, frasa ini berkaitan dekat dengan suatu lagi istilah Arab, iaitu, Alhamdulillah, yang menyampaikan maksud “Segala puji bagi Allah,” atau juga, “Pujian bagi Allah,” kerana ia paling sering difahamai oleh umat Islam dan orang Arab (Arab Muslim dan bukan-Muslim).

Comment

Name
Email
Comment