• English
  • Malaysia(MYR RM)
Gallery Opening Hours [Mon-Fri, 9AM - 6PM] [Sat, 9AM - 1PM] Gallery Opening Hours [Mon-Fri, 9AM - 6PM] [Sat, 9AM - 1PM]
/ /

Kelebihan Zikir 4 kalimah !

Sep 02,2023 | Nur Ain

Amalan berzikir merupakan aspek penting dalam agama Islam iaitu bagi mengingat dan menyebut nama-nama dan kalimah Allah SWT dengan tujuan mendekatkan diri kepada-Nya, menguatkan iman, dan menjaga kesejahteraan rohani. Amalan ini mengandungi pelbagai makna yang mendalam dan kelebihan yang boleh membawa manfaat yang besar kepada individu yang melaksanakannya. Rasulullah SAW bersabda: 

“Lazimkan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akhbar, kerana semua itu dapat menghapuskan dosa sebagaimana gugurnya daun dari pohon”. (HR Ibnu Majah)

Kita selalu berzikir dengan menyebut zikir Subhanallah, Alhamdulillah, Lailahaillallah, dan Allahuakbar. Tetapi berapa ramaikah dari kalangan kita yang memahami apakah maksud zikir-zikir tersebut. Saya rasa dari segi bahasa hampir semua orang tahu maksudnya. Cuma dari segi huraian maksud setiap zikir tersebut tidak ramai yang tahu.

🌸🌸🌸

                                                                             Subhanallah                                                                            

Maksud dan konsep di sebalik kalimah “Subhanallah” amat penting dalam memahami agama Islam. Secara harfiah, "Subhanallah" boleh diterjemahkan sebagai "Maha Suci Allah" atau "Allah Maha Suci." 

Apabila seseorang mengucapkan "Subhanallah," mereka mengakui dan menunjukkan keagungan, dan kesucian Allah SWT yang tiada tandingannya di alam semesta ini. Penggunaan kalimah "Subhanallah" dalam zikir adalah cara untuk mengekalkan kesedaran rohani dan mengarahkan perhatian kepada aspek kehidupan yang lebih tinggi. Ini juga merupakan satu bentuk pujian kepada Allah SWT dan pengakuan bahawa Dia Maha Suci, Maha Berkuasa dan Maha Mengetahui. 

                                                                            Alhamdulillah                                                                          

Makna dan konsep di sebalik kalimah “Alhamdulillah” secara harfiahnya diterjemahkan sebagai "Segala puji bagi Allah" atau "Segala puji bagi Allah."

Apabila seseorang mengucapkan "Alhamdulillah", mereka mengakui bahawa segala pujian, segala bentuk kesyukuran, dan segala kebaikan di dunia ini hanyalah milik Allah SWT. Penggunaan lafaz “Alhamdulillah” dalam pelbagai konteks merupakan cara umat Islam bertindak balas terhadap pelbagai peristiwa dalam kehidupan mereka. Sama ada dalam keadaan senang atau susah, "Alhamdulillah" adalah ungkapan yang mengingatkan mereka agar sentiasa bersyukur kepada Allah SWT, walaupun dalam bentuk ujian dan dugaan. Kalimah ini juga mencerminkan pengiktirafan bahawa segala yang baik dalam hidup datang dari Allah SWT, dan individu tidak boleh mengabaikan peranan-Nya dalam kehidupan mereka.

                                                                              Lailahaillah                                                                             

Secara harfiah, "Lailahaillallah" boleh diterjemahkan sebagai "Tiada tuhan selain Allah." Ini adalah pernyataan keyakinan yang teguh kepada keesaan Allah SWT. 

Kalimah "Lailahaillallah" ialah akidah asas dalam Islam. Seseorang yang memahami dan menerima syahadah dianggap sebagai seorang Muslim dan masuk ke dalam agama Islam. Bagi mereka yang sebelum ini bukan Islam, mengucapkan "Lailahaillallah" adalah langkah pertama untuk masuk ke dalam agama Islam. Ini adalah apabila seseorang mengakui dan menerima kepercayaan asas Islam. Kalimah ini juga adalah penolakan terhadap syirik dan segala bentuk penyembahan berhala atau tuhan-tuhan palsu. Ini adalah komitmen untuk menjauhkan diri daripada taat setia dan mengekalkan kepercayaan kepada Allah SWT sebagai  Tuhan yang satu. Kalimah ini mengingatkan umat Islam bahawa setiap individu mempunyai hubungan peribadi dengan Allah SWT . Ini adalah seruan untuk beribadah kepada-Nya dengan sepenuh hati dan menjalani kehidupan mengikut prinsip Islam. 

                                                                             Allahu Akbar                                                                           

Maksud dan konsep di sebalik kalimah “Allahuakbar” menggambarkan kebesaran dan keagungan Allah di mata umat Islam. Secara harfiah, "Allahuakbar" boleh diterjemahkan sebagai "Allah Maha Besar".

Kalimah ini mengingatkan umat Islam bahawa Allah SWT mempunyai kuasa yang tiada tandingan dan melebihi segala-galanya di alam ini. Ia juga menggambarkan kerendahan hati dan rasa hormat kepada Allah SWT. Apabila orang Islam mengatakannya, mereka berasa kagum dan mengakui keterbatasan manusia di hadapan Allah Yang Maha Kuasa. Dalam masa sama, kalimah "Allahuakbar" sering digunakan dalam pelbagai konteks dalam Islam, termasuk dalam solat (ibadah) sebagai sebahagian daripada azan (azan). Ia juga sering disebut dalam situasi penting, seperti ketika menyembelih haiwan korban atau ketika merasa kagum dengan ciptaan Allah.

Pengulangan "Allahuakbar" dalam pelbagai situasi seharian adalah cara untuk mengekalkan kesedaran rohani dan mengingatkan diri tentang kehadiran Allah SWT dalam setiap aspek kehidupan. Ini sekaligus mengingatkan umat Islam agar sentiasa mengutamakan aspek kerohanian dalam tindakan dan keputusan.

🌸🌸🌸

Akhir kata, di antara fadhilat berzikir dengan Subhanallah, Alhamdulillah, Lailahaillallah, dan Allahuakbar, ada hadis dari Abu Hurairah R.A yang meriwayatkan bahawa satu ketika baginda Rasulullah S.A.W datang kepada kami dan bersabda:

Ambillah perisai untuk melindungi kamu! Para sahabat R.A bertanya: Ya Rasulullah, adakah musuh akan datang? Baginda bersabda: Ambillah perisai untuk melindugi kamu dari api neraka. Bacalah : Subhanallah, Alhamdulillah, Laailahaillallah, Allahuakbar, Walahaulawalakuataillabillah, - Sesungguhnya kalimat ini akan datang pada hari kiamat kepada pembacanya dan akan melindunginya dari sebelah hadapannya, disebelah belakangnya, dikanannya dan dikirinya dan inilah amal kebajikan yang sentiasa mendapat ganjarannya.

(HR Tabrani. Majma`ul Bahrain).

Comment

Name
Email
Comment